• +90 (312) 472 89 36
    • info@mirrorsmmm.com
Apr 02
YouTube ve Sosyal Medya Kazançlarına Yeni Düzenleme

YouTube ve Sosyal Medya Kazançlarına Yeni Düzenleme

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş ve 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Read more...