• +90 (312) 472 89 36
  • info@mirrorsmmm.com

Mali Müşavirlik Hizmetleri

İş hayatında ve rekabette önde olma yarışı içinde olan şirket ortakları ve yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklar için muhasebe ve diğer tüm mali işler konusunda dışardan hizmet alımına yönelmektedirler.

Biz Mirror Bağımsız Denetim olarak müşterilerimize bu hizmetleri sunarken yaklaşımımız müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetleri müfredatın bize verdiği olanakları kullanarak karşılamaktır.

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe hizmetimizin ana başlıkları

 • Türk Vergi mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması veya firma içine denetime cevap verebilecek muhasebe servisi ve sisteminin kurulması.
 • Mal ve Malzeme alımı, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,
 • Firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
 • Sabit kıymetlere yönelik hizmetler
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • Tüm vergi beyannamelerinin ve bildirimlerin hazırlanması ile tahakkuklarının alınması
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin SGK Bordro ve Bildirimleri ile diğer tüm işlemlerinin yapılması,
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama
 • Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteği.