• +90 (312) 472 89 36
    • info@mirrorsmmm.com

1981 Yılında Çorum'da doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. A.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman bölümünden 2004 Yılında mezun oldu.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( IFRS ) eğitim programını 2007 yılında başarı ile tamamladı.

Başkent Üniversitesinde “Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı” Lisans Üstü Eğitimini başarı ile tamamlayarak 2014 yılında Bağımsız Denetçi Unvanını almaya hak kazandı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş Sorumlu Bağımsız Denetçi olan Harun AÇIKGÖZ Mirror Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Kurucu ortağı olup, aynı zamanda ülkemizin önde gelen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından birinde Genel Müdür ve Sorumlu Bağımsız Denetçi olarak görevine devam etmektedir.

TÜRMOB Delegesi, Ankara SMMM Odasında ASTEM Kurul Üyesi ve Danışma Meclis Üyesi olan Harun AÇIKGÖZ’ ün mesleki alanda yazdığı makaleler çeşitli internet sitelerinde yayınlanmaktadır.

Sanayi Odaları, Ticaret ve Meslek Odaları, Belediyeler, Ticaret Meslek Liseleri başta olmak üzere Özel ve Resmî kurumlarda Mevzuat ve Mesleki alanda seminerler ve eğitim konferanslarında konuşmacı olarak bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Harun AÇIKGÖZ

SMMM / Bağımsız Denetçi Harun AÇIKGÖZ